Historia/wizja

Piękno dla wszystkich

Uważamy, że nie ma jednego modelu ani schematu, w którym można zamknąć piękno. Wierzymy, że piękno jest indywidualną i zmienną sprawą, opartą na osobowości, okresach czasu, dobrym samopoczuciu, ekonomii i pragnieniu. Musimy być w stanie dostosować się do różnych produktów i różnych doświadczeń. Dlatego pracujemy każdego dnia nad tym, aby wspaniałe produkty były dostępne dla wszystkich.

Aby realizować naszą wizję i pomagać klientom końcowym cieszyć się ich unikalnym doświadczeniem piękna, łączymy w sobie gruntowne badania rynku i innowacyjny rozwój produktów z łańcuchem wartości, który będzie dostępny we wszystkich markach i kanałach. Zawsze przekraczamy granice i chcemy wykorzystywać naszą wiedzę w naszych kanałach dystrybucji z korzyścią dla różnych użytkowników końcowych o indywidualnych potrzebach.